ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/06/1969

חוק הביטוח הלאומי (תיקון ), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים