ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/05/1969

חוק הביטוח הלאומי (תיקון), התשכ"ט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים