ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/05/1969

פתרון למועסקים הארעיים בשירות המדינה -הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ורטמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים