ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/05/1969

חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון), התשכ"ט-1969; מענק לנשים עובדות בתעשייה ובמלאכה - המוסד לביטוח לאומי; תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1969; תקנות הגנת השכר (עיקול. העברה ושיעבוד) (תיקון), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים