ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/03/1969

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-19680 צו בדבר שיעור מענק הלידה; חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים