ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/03/1969

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים