ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/02/1969

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ט-1969; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים