ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/02/1969

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים