ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/01/1969

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 6); חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים