ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/01/1969

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 6); חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים