ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/01/1969

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 6), התשכ"ט - 1968; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים