ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/12/1968

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון); מסקנות על בעיות קצבת הזקנה; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים