ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/12/1968

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 6), התשכ"ט - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים