ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/12/1968

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים