ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/12/1968

בעיות קצבת הזקנה-הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת פלד; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת-חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התשכ"ט-1968; תקנות בדבר ביטוח ילדי עובדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים