ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/12/1968

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה); מסקנות ועדת העבודה בשאלת האבטלה בסקטור הערבי ומצב האבטלה בקרב הפועלים הערביים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים