ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/12/1968

חוק עבודת נשים (בקשה להארכתו לשנתיים נוספות); חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים