ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/11/1968

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים