ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/11/1968

חוק שירות המדינה (הגבלות התעסקות עובדים שפרשו מהשירות (הצעת חוק של חבר-הכנסת צימרמן); חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים