ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/10/1968

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר סוגי פרישה; סדרי העבודה של הוועדה במושב הנוכחי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים