ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/08/1968

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 5), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים