ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/08/1968

חוק שירות המדינה (גמלאות), התשט"ו-1955-המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל 65; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959-חוזים מיוחדים; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים