ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/07/1968

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים