ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/07/1968

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 6), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים