ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/07/1968

חוק "שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ו-1966; חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים