ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/07/1968

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968; חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ח-1968; תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים