ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/07/1968

חוק הנכים (תגמולים ושיקום (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים