ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/07/1968

המשך הדיון בחוק שעות עבודה ומנוחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים