ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/07/1968

חוק לביטול פקודת האיגודים המקצועיים, התשכ"ח - 1967 (הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת קלינגהופר); ערעור על החלטת ועדת העבודה שלא לקיים את הדיון בחוק הגנת הדייר (הוראות שונות) בוועדה משותפת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים