ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/06/1968

דיון על סיור הוועדה במשכנות העוני; הצעת חוק הגנת הדייר (הוראות שונות), התשכ"ח - 1968; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959 תקנות בדבר אצילת סמכות הנציב לפי סעיף 40 לחוק; מסקנות ועדת העבודה בעניין העיירה בית שאן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים