ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/05/1968

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 תקנות בדבר אצילת סמכות הנציב לפי סעיף 40 לחוק (חוזים מיוחדים); חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים