ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/04/1968

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 5), התשכ"ח - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים