ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/04/1968

חוק שירות הקבע בצבא-ההגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 5), התשכ"ח -1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים