ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/03/1968

חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953 - צו בדבר שינוי הכנסת מקסימום שנתית לעניין פרישה; חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953 - צו בדבר שינוי מקסימום דמי לידה ליום; חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953 - צו בדבר שינוי מקסימום דמי פגיעה ליום; חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד - 1953, צוים בדבר העלאת דמי הפגיעה, העלאת דמי הלידה, העלאת התגמול לנפגעי ספר והגדלת מקסימום ההכנסה לעניין פרישה; חוק הגמלאות לנפגעי ספר, התשי"ז - 1956 - תקנות בדבר שכר העבודה הרגיל; חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 5), התשכ"ח -

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים