ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1968

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות ) (תיקון מס' 5), התשכ"ח-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים