ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/02/1968

מסקנות הוועדה בעניין החשת הסדר הקרקעות במדינה (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת שורש שהועברה לוועדת העבודה); סיכום הדיון בשאלת החרבת חוק החניכות על נערים עובדים בלתי מקצועיים (הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ארבלי אלמוזלינו שהועברה לוועדת העבודה); צו בדבר הגדלת קצבת ילדי עובדים תיקון תקנות בדבר קצבת ילדי עובדים - עבודה חלקית; תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) (תיקון מס' 2), התשכ"ח - 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים