ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1968

הצעות לסדר היום של ישיבות הוועדה; חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1954; מסקנות ועדת העבודה בעניין "החשת הסדר קרקעות במדינה"; תקנות בדבר מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים