ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/01/1968

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשכ"ח-1968; סקירה של מנהל המוסד לביטוח לאומי על פעולות המוסד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים