ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/01/1968

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התשכ"ח - 1968; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים