ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1968

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963; חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת, התשכ"ה-1965 - תקנות בדבר פעולות הצלה; תקנות בדבר חישוב פיצויי פיטורים, התפטרות מטעמי בריאות והעתקת מקום מגורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים