ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/01/1968

חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התשכ"ח-1967; מסקנות הוועדה בעניין השביתה ב"ארגמן" ומדיניות פיזור האוכלוסייה; מסקנות ועדת העבודה בעניין "בתי אכסון לפועלים ערביים העובדים מחוץ למקום מגוריהם"-הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת שמואל מיקוניס מיום 13/12/66 במליאת הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים