ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/12/1967

הרחבת חוק החניכות לנערים עובדים בלתי מקצועיים- (הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו שהועברה לוועדת העבודה); חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים