ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1967

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים