ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/11/1967

העסקת ילדים בגיל חינוך חובה (הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת חסין שהועברה לוועדת העבודה); חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 8), התשכ"ז-1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים