ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/11/1967

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים