ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/11/1967

"מצב האבטלה בקרב הפועלים הערביים" - הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת ד. עובד ו-ע. ע. זועבי; תקנות שירות מילואים (תגמולים) (עובדים עצמאיים) (תיקון), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים