ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/11/1967

הסדר הזמנות של הקואופרטיבים לתחבורה למפעלי "הארגז" ו"מרכבים"; מסקנות ועדת העבודה בעניין האבטלה והמצוקה בבית-שאן; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים