ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/08/1967

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 4), התשכ"ז - 1967; חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 5), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים