ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/07/1967

חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 3), התשכ"ז-1967; חוק שירות מילואים (תגמולים ) (תיקון מס' 5), התשכ"ז -1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים