ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/07/1967

דו"ח על הוועידה של ארגון העבודה הבינלאומי; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 7), התשכ"ז - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים